Doen en denken

Direct met de belangrijke betrokkenen contact leggen, actief nieuwe manieren en contexten opzoeken, de tijd nemen om te reflecteren, dat typeert mij als organisatie activist.

Vanuit mijn jarenlange ervaring als trainer van leiderschaps- en verandertrajecten bij onder andere de Baak en Twynstra Gudde ontwikkelde ik de methode van Nomadisch Leren. Het werd me duidelijk dat het rendement van trainen onvoldoende is. Er is meer verbinding met de organisatie en haar omgeving nodig. In mijn rol als organisatie activist betrek ik de context en relevante anderen binnen en buiten de organisatie. We co-creëren: daarom leg ik het eigenaarschap zo veel mogelijk bij de organisatie en deelnemers zelf. Ik geef structuur door het gebruiken van methodes uit design thinking. Kunstzinnige en creatieve werkvormen helpen om op andere inzichten en handelings-strategieën te komen.

Vragen van klanten gaan dan ook over het ontwikkelen en implementeren van een duurzame strategie en visie; toekomstbestendig worden door een sterkere externe oriëntatie; innovatie en informeel leiderschap; zelfsturing en professionalisering; leiderschap en een ondernemende cultuur.

Ben je nieuwsgierig geworden, heb je vragen? 

 

Voorbeelden

De Organisatie Safari

Voor organisaties die voorbij de gebaande paden willen gaan, hun vragen willen delen en onverwachte resultaten niet schuwen. Die op zoek zijn naar een actieve, transparante manier van veranderen met onomkeerbare impact voor de organisatie.

  • Safari met drie organisaties In dit traject werken drie organisaties samen aan elkaars verandering. Elke organisatie brengt een eigen actuele organisatie-veranderingsvraag in. De andere twee organisaties werken op locatie aan de vraag van de 3de. Zo krijgt je eigen organisatie een frisse blik van de anderen en verander je door samen te werken. Het doel is elkaar verder te helpen met de organisatievraag. Je bent dus elkaars 'consultant'. Niet door het geven van een advies of het schrijven van een rapport, maar door het doen van interventies. Dat zijn acties die zichtbaar maken wat er speelt, verschillende partijen verbinden, of letterlijk ingrijpen in de organisatie.

  • Organisatie safari binnen een organisatie. De Organisatie safari is ook in te zetten in een organisatie tussen verschillende afdelingen of bij gefuseerde onderdelen. Zo ontstaat meer verbinding en samenwerking.

  • Sociaal domein safari's in samenwerking met Twynstra Gudde. Speedsafari. Tijdens de Speed safari werken we in één dag samen met een aantal betrokken medewerkers en een aantal daadkrachtige adviseurs aan een vraagstuk van uw organisatie rond het sociaal domein. Sociaal domein safari. Tijdens de Sociaal Domein Safari werkt u samen met andere organisaties aan uw dilemma’s. U gaat ‘op safari’ bij en met deze organisaties. Dat levert geen rapport op, maar brengt uw organisatie tot actie in directe samenwerking met andere partijen.

 

City Safari

In een afgesloten ruimte kom je niet op nieuwe ideeen.

Een citysafari is een 'reis' door een stad. De reis is een veelgebruikte metafoor voor veranderen. Op reis kom je andere mensen en andere omgevingen tegen. Door het verschil ga je beter kijken. En wordt je je ook bewust van je eigen vooronderstellingen.

Je hoeft niet eens ver weg te gaan. De stad heeft als voordeel dat er diverse inspirerende plekken zijn: musea, parken, historische plekken, suburbs. En de mogelijkheid mensen die je anders niet zou tegenkomen, nu wel te ontmoeten. Waar de natuur als vanzelf rust biedt, biedt de stad als vanzelf veel indrukken. We kiezen relevante delen van de stad. We ontmoeten relevante anderen. We onderzoeken trends en laten ons verrassen en inspireren.

In te zetten als wijkonderzoek, klantonderzoek of bij innovatievraagstukken. 

 

Samenwerking met kunstenaars

Een oase in de organisatiewoestijn

Er is geen recept of blauwdruk hoe in weerbarstige organisaties en een netwerkende complexe omgeving te acteren. De kernkwaliteit die van leiders en professionals van nu gevraagd wordt: creatief laveren en sturen. Kunstenaars zijn experts in het zoeken van nieuwe perspectieven en in het vinden van nieuwe wegen, in het steeds opnieuw positie bepalen. Zij kunnen acteren in een proces van onzekerheid. Zij zijn gewend tegen de stroom in te gaan en desondanks, of dankzij die weerstand schoonheid te produceren.

  • Het ambacht Robbie Cornelissen. Sommige kunstenaars houden zich ver van het maatschappelijk gewoel en houden zich bij hun ambacht in de meest pure vorm. Zij bieden troost of confronteren scherp.

  • Maatschappelijke betrokkenheid Power of Art House.Veel kunstenaars gaan midden in de maatschappij staan en gebruiken hun vak als breekijzer om impact te hebben

  • Samenwerken Splendor muziekcollectief. Anderen zoeken elkaar op: afstemmen, harmonie, dissonant, vertrouwen dat je samen tot een mooi slotakkoord komt zonder de ander te dicteren.

  • Authenticiteit Laura van Dolron. En weer anderen zetten zichzelf als instrument op het spel. De eigen twijfels, gedachten, gevoelens en eigen vragen met het publiek delen. 'Ik zie mezelf eigenlijk als een soort reclame voor kwetsbaarheid'.

Op maat in te zetten als losse of vier aaneengesloten bijeenkomsten.

Coachen

Onderzoeken en in actie komen, gebruiken van creatieve werkvormen, sparren en mijn visie geven, dat typeert mij als coach.

Als je als nomade onderweg gaat in een ongewis veranderproces, geeft dat onzekerheid en spanning, met alle nodige persoonlijke reactiepatronen van dien. Ik begeleid mensen daar graag in, omdat ik geloof in de kwaliteiten van mensen. Ik help hen bewust te worden van belemmerende patronen, deze te tackelen en daarmee persoonlijke kracht te vinden. Ik doe dit op verrassende manieren, en daag vervolgens uit om concrete stappen te zetten. Alleen inzicht is niet genoeg: coaching bij mij betekent directe actie.

Nomadische Coaching

Eén dagdeel op een verrassende en passende locatie

  • Wil je snel en intens met je vraag aan de slag?
  • En tegelijkertijd uitgebreid de tijd nemen?

Actie. In één dagdeel word je uitgedaagd om direct met jouw vragen aan de slag te gaan. Geen uitstel meer. Je loopt al enige tijd tegen belemmeringen aan en je hebt gemerkt dat er langer over nadenken je niet helpt. Tijdens de sessie Nomadische Coaching krijg je steun van een mij om aan te pakken wat nodig is. Samen nieuwe strategieën neerzetten, die je meteen uitvoert. Neem dus je laptop en telefoon mee!

Rust. Eén dagdeel lijkt kort en is tegelijk ook lang. Uitgebreid de tijd nemen om inspiratie op te doen voor jouw visie, je motivatie terug te vinden, vaste overtuigingen op te lossen, verfrissende opties te bekijken en nieuwe perspectieven te vinden.

Relevante locatie. We stemmen samen tevoren af wat een passende locatie is bij jouw vraag is. Museum, galerie, rommelmarkt, lift, kerk, vliegveld; stad- bos- of strand-wandeling, bij jou thuis.

Coaching on the job

Ik kom naar jouw werk op een moment dat voor jou relevant is. Samen bereiden we bijvoorbeeld die lastige meeting voor en je krijgt feedforward en feedback. Je ontdekt wat er echt aan de orde is. Eventueel werken we samen met relevante betrokkenen.

Ben je nieuwsgierig geworden, heb je vragen?

De Organisatie Activist werkt voor en met

Anderen over An

Als je begint over de ander, dan vraagt An: Wat leert dat je over jezelf? Als je hardop nadenkt over wat je eigenlijk zou moeten doen, dan zegt An: Kom op, we doen het nu meteen! Zodra je met An in gesprek bent, is de reis begonnen...
— Ageeth Telleman, managing partner, Twynstra Gudde
De aanpak van An is erop gericht om in sneltreinvaart het vraagstuk te onderzoeken en er eerste antwoorden op te geven. Juist omdat we niet de details van de organisatie kennen en met de ogen van frisse buitenstaanders kijken, zijn de antwoorden verrassend en soms wel even slikken. In ons geval vind ik dat we behoorlijk zijn uitgedaagd door onze partners, een harde waarheid onder ogen moesten zien toen zij ons vraagstuk onderzochten en bespraken. Het gaf ons een aantal nieuwe invalshoeken en genoeg prikkels om er ook echt wat mee te doen. Het resultaat is dat we de juiste vorm hebben gevonden om nog dit jaar drie nieuwe samenwerkingsverbanden/joint ventures op te zetten.

Daarnaast heb ik interessante inkijkjes gekregen in twee andere organisaties, die me aan het denken hebben gezet over onze eigen organisatie. Ik verwacht dat daar nog verdere samenwerking uit voort zal komen.
— Rolien van Dijk, director kernprogramma’s, de Baak
De interventies die An samen met de betrokkenen onderneemt zijn nooit vrijblijvend en vragen van iedereen die een rol speelt, vaak ook de opdrachtgever (!), om vaste posities te verlaten en in beweging te komen. Zorgvuldige afstemming is raadzaam want An’s interventies hebben serieuze impact op de betrokkenen en hun organisatiecontext en laten voor vrijblijvend consumeren weinig ruimte.
— Jules Koster, director innovation, de Baak
Vorm van de organisatie safari: lekker hoog tempo. Van vraag naar interventie is leerzaam en ook elders toe te passen. Faciliteren: je stuurt en op resultaat en op proces
— Paul Veger CEO Decos