Bestel Olifantenpaadjes via deze link.

Bestel Olifantenpaadjes via deze link.

Over het boek Olifantenpaadjes:
We maken harkjes om het allemaal een beetje te snappen en grip te houden. Maar de meeste invloed, beweging en verandering vindt plaats in de wandelgangen, het informele circuit, de olifantenpaadjes... An Kramer is erin geslaagd dit ongrijpbare gebied grijpbaar te maken. Prachtig!
— Arend Ardon, schrijver en veranderkundige.
An Kramer laat met inspirerende voorbeelden zien hoe je de kracht van informele netwerken kunt benutten om een organisatie in beweging te krijgen. Juist in de wisselwerking tussen formele structuren en informele netwerken krijgt verandermanagement zo een heel nieuwe dimensie. Dat smaakt naar meer.
— Lenette Schuijt, Organisatieadviseur en schrijver

 

Nomadisch Veranderen

... is experimenteren

Organisaties zijn netwerken van mensen. Daarin ontwikkelen mensen patronen van denken en handelen die niet altijd (meer) bijdragen aan de bedoeling of strategie van de organisatie. Er is iets nieuws nodig. Veranderen is dan het ontwikkelen van nieuwe perspectieven en ander gedrag. Nomadisch veranderen betekent dat we die beide actief aanpakken. Door de vraagstukken te reframen ontstaan nieuwe mogelijkheden die al experimenterend getoetst worden. Dan krijg je een iteratief proces van reframen, experimenteren en reflecteren.

... is zelf doen

Nomadisch veranderen sluit aan bij de beweging die al gaande is. Er is veel (verborgen) wijsheid, ervaring en expertise in en rond organisaties. De vraag is hoe deze te wekken en gebruiken. Ik maak mensen zo veel mogelijk eigenaar van hun eigen verandering. Ik daag ze uit andere wegen te bewandelen. Daardoor ontstaan nieuwe visies en aanpakken. Zo vinden we manieren die haaks staan op de bestaande cultuur, en die tegelijk wel aansluiten bij doel en visie.

... doe je samen

Samen met klanten, burgers, samenwerkingspartners. In kleine groepen voorlopers. Geen grote 'cultuurveranderingen' maar diepgaande, intense initiatieven. We proberen uit en passen aan. Dan kunnen beproefde vernieuwingen verder doorgegeven worden in de organisatie. Samen kan ook betekenen dat er 'vreemde eenden' betrokken worden: om nieuwe manieren van kijken en handelen in te brengen.

... is leren

Veranderen en leren gaan hand in hand. In 2014 verscheen mijn boek: De zaal uit, Nomadisch Leren voor HR-vernieuwers. "Veel experimenteren, nieuwe paden verkennen en mislukken: in deze hoogst complexe tijd is een organisatiecultuur waar leren centraal staat cruciaal. In elke organisatie klotst de kennis tegen de plinten op: de vraag is of deze kennis collectief gedeeld wordt. An Kramer geeft met dit boek richting aan een nieuwe manier van leren. Nomadische leren waarbij de reis en de bestemming hand in hand gaan". Menno Lanting. Klik hier voor een preview en om het boek te bestellen. 

Ik zie mezelf als katalysator van verandering.

Ik faciliteer veranderprocessen en coach mensen.

 

De tijd nemen om te reflecteren, direct met de belangrijke betrokkenen contact leggen, actief nieuwe manieren en contexten opzoeken, dat typeert mij als facilitator.

Onderzoeken en in actie komen, gebruiken van creatieve werkvormen, sparren en mijn visie geven,
dat typeert mij als coach.