Je kan naar dit online forum (een LinkedIn groep) om je vragen en ervaringen te delen met mij en andere organisatieactivisten.

Het is een experiment - we gaan kijken of en hoe het werkt. Ik hoor graag van je!

activist 2.001.jpeg