De kracht van kunst zit in iedereen

  

In de tweede van de vier bijeenkomsten uit de cyclus 'kunst en leiderschap' voor directeuren van non-profit instellingen en overheden, werk ik samen met Saskia Stolz die het Power of Art House heeft opgericht en haar collega, producent Jeske de Vries.  Deze bijeenkomst staat de maatschappelijke rol van kunst centraal. Wat het Power of Art House typeert, is dat zij het 'ongeziene' zichtbaar willen maken. 

We starten de middag met een grote spannende opdracht; het spel 'how to change the world'. De deelnemers krijgen een kort overzicht van de vier grootste wereldproblemen, en vervolgens één uur de tijd om voor die vier wereldproblemen één oplossing te vinden. Die moeten ze dan, met gebruik van beelden in twee minuten presenteren. Ik ben verbaasd dat de deelnemers de opdracht zonder blikken of blozen accepteren en hard aan de slag gaan. Binnen vijf minuten hangt er een geconcentreerde stilte in de ruimte. 

Nog verbaasder, nee vooral onder de indruk, ben ik over de presentaties. Doordacht, creatief, liefdevol, grappig, wijs. Verschillende perspectieven passeren, rijke inzichten, universele waarden.  Er worden beelden getoond, tabellen, wereldkaarten, er wordt geluisterd naar muziek, er wordt een gedicht voorgelezen. We eindigen met een tweet 'stop saving the world, it's done'. 

Na een kort inspirerend verhaal over het Power of Art house, zetten we de deelnemers weer aan het werk. Nu moeten ze dichterbij in hun eigen werksetting kijken wat een onderbelicht onderwerp is, dat hen aan het hart gaat. En daar vervolgens in kleine groepjes een kunstzinnige vorm voor bedenken zodat het thema uit de onzichtbaarheid komt.  

Binnen vijf minuten hebben een gemeentedirecteur en rechter samen een baby geboetseerd als beeld voor de week van de kinderrechten. Er wordt een mooie foto van gemaakt, die direct een prachtige poster vormt. 

De directeur van een woningcorporatie maakt een pamflet met een kort verhaal over iemand die geen toegang meer heeft tot bestaande systemen en zich onzichtbaar terugtrekt in zijn huis. Dat pamflet zou hij op deuren van woningen willen hangen, om het bestaan van deze mensen zichtbaar te maken. 

In een half uur hebben deze 'niet kunstenaars' een onderwerp gevonden en dat haast professioneel kunstzinnig belicht. Krachtig voor degene die het kunstwerk gemaakt heeft en nog krachtiger in de overdracht naar het publiek.